Partycypacja w praktyce

W 2012 roku zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs „Podziel kwadrat” na aranżację wnętrz powstałego w latach siedemdziesiątych starego, zużytego domu kultury. Wspólnie architektami i społecznością INSPIRO zaprojektowaliśmy dom kultury.

Więcej o Podziel kwadrat 

Poniżej zobaczycie zdjęcia jak wyglądał dom kultury przed i po remoncie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej:
Jak zaangażować społeczność na wszystkich etapach planowanych zmian: projektowania i budowania?
Jak wyglądało projektowanie partycypacyjne w INSPIRO?
Jak nowa przestrzeń wpłynęła na działania domu kultury?
Jak zmiany wpłynęły na pracowników i społeczność INSPIRO?
Jakie napotkaliśmy problemy w czasie remontu?

Zapraszamy na szkolenie Jak wspólnie ze społecznością wyremontować dom kultury.   Szkolenia

kontakt w sprawie szkoleń
Beata Kwiecińska 664453071
beatainspiro@gmail.com

Poniżej ponure wnętrza wcześniejszej wersji INSPIRO. Rok 2011, 2012