Beata Kwiecińska

Beata Kwiecińska

Beata Kwiecińska znana w INSPIRO jako Pani Beatka

Założycielka INSPIRO, wielka przyjaciółka dzieci. Uwielbiająca wyzwania, rodowita Podłężanka, która bez kompleksów wymyśla Świat na nowo. Świat pełen szczęśliwych ludzi i zaangażowanych społeczności. Twórczyni niezliczonych warsztatów i projektów. Uważa, że dom kultury to miejsce w którym rodzi się społeczeństwo obywatelskie. Dokumentalistka szczęścia INSPIRO, niezrównana portrecistka dzieci. Pełna zaangażowania, niesamowicie pracowita i zawsze uśmiechnięta – Pani Beatka, która codziennie zmienia Świat.


Maciej Dąbrowski

Maciej Dąbrowski

Maciej Dąbrowski znany w INSPIRO jako Pan Maciek

Założyciel INSPIRO, szalony wynalazca i kompozytor. Uwielbia wyzwania i uważa że nie ma rzeczy niemożliwych. Twórca niezliczonych warsztatów i projektów. Wierzy w niezwykłą siłę oddolnych inicjatyw. Uważa, że pracuje dla najlepszej społeczności na świecie i że dom kultury powinien być dla Wszystkich. Używając poczucia humoru do walki z przeciwnościami losu, codziennie zmienia Świat.
Beata Kwiecińska i Maciek Dąbrowski od września 2009 do grudnia 2019 roku reprezentując organizację pozarządową zarządzali Domem Kultury na zlecenie JST.Beata i Maciek byli stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016 w dziedzinie Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kulturyBeata i Maciek są laureatami
 nagrody POLCUL za działania wspierające tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.Beata i Maciek realizują Projekt Inspiromoovie w ramach którego produkują filmy dotyczące zarządzania w kulturze oraz animacji kultury

opinie o filmach:

Kocham Was Inspiro to Miejsce musi mieć prawdziwą moc. Moc Miejsca. Myśl jest twórcza, osoby które otaczają nas są inspiracją do działania. Kiedy tylko utożsamisz się z miejscem, bez względu na to czy to jest Podłęże, Nowa Huta czy mniej lub bardziej popularne miejsce. Najważniejsza jest wewnętrzna decyzja. Czy to jest moje miejsce? Wszystko zaczyna nabierać innego charakteru. /Pani Dobrochna/

Uwielbiam Was! Między innymi za to podejście ❤ I dziękuję, bo dzięki Wam, dzięki temu że jesteście, mieszkam w najlepszym miejscu na świecie /Magda/

„Wszędzie mieszkają najlepsi ludzie”, w punkt! Brawo!! /Radek/

Słuchałam o Waszych początkach parę lat temu na kongresie kultury, a teraz z ogromną przyjemnością obserwuje jak się rozwijacie, dzięki Wam i mi nie maleje apetyt na więcej! Jesteście wspaniałą inspiracją INSPIRO! 🙂 Dziękuję! /Ewa/

dobra lekcja, dziękuję /Agnieszka/

bo chodzi właśnie o zmianę świata… na lepsze 🙂 Uwielbiam Was! /Kasia/

Nie wiem, jak Wy to robicie, że jesteście najlepsi! ❤ /Oliwia/BiM realizowali działania społeczno kulturalne w ramach partnerstw min.

 • Projekt Musikomar Partnerstwo z Przedszkolem im. św. Kingii w Podłężu i Szkołą Podstawową im. św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu
 • Projekt Herbertowi Partnerstwo z Biblioteką Narodową
 • Projekt Niepołomice Miasto dzieci z Teatrem Tańca DF, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie


BiM posiadają doświadczenie w pracy z animatorami kultury.

Przez okres ponad 10 lat współpracowali z wieloma instutucjami kultury współtworząc i nadzorując programy warsztatów i spotkań dla społeczności lokalnej.

W ramach projekty Strafa 52 i Strefa 53 szkolili animatorów kultury z całej Polski, pokazując im nowoczesny, autorski model zarządzania instytucją kultury.

Prowadzili zajęcia ze studentami (Wydział Humanistyczny AGH, kierunek Interwencje i Innowacje Społeczne). Współpracowali z Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytutem Pedagogiki, Instytutem Kultury oraz Instytutem Socjologii prowadząc zajęcia ze studentami, organizując wizyty studyjne oraz nadzorując praktyki studenckie w INSPIRO.

 BiM prezentują autorski model zarządzania instytucją kultury:

 • (2012) wystąpienie Beaty Kwiecińskiej i Maćka Dąbrowskiego “O partycypacji w kreowaniu przestrzeni publicznej “- Prezentacja partycypacyjnego projektu przestrzeni domu kultury na spotkaniu beneficjentów programu Dom Kultury+, Warszawa
 • (2012) BiM opowiedzieli o INSPIRO na spotkaniu podsumowującym projekt “Zoom na domy kultury” realizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
 • (2013) BiM wystąpili jako paneliści podczas konferencji „Jak rozwijać przedsiębiorczość społeczną w Krakowie?” Zorganizowanej przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Urząd Miasta Krakowa
 • (2013) BiM opowiedzieli o INSPIRO podczas spotkania podsumowującego Projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę – Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów
 • (2013) BiM wzięli udział w debacie pn. „Przestrzeń porzucona, kwartały, urządzanie miasta”  zorganizowanej w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przez Województwo Małopolskie. Poruszono temat szeroko pojętego „miasta kreatywnego” pn. „Miasto Kreatywne. Znaczenie i naznaczenie przestrzeni”.
 • (2013) BiM opowiedzieli o działalności DK INSPIRO na spotkaniu w  Centrum Kultury w Żarkach. Spotkanie zorganizowane przez Małopolski Instytut Kultury
 • (2013) BiM opowiadało o DK inspiro w warsztatach kultury w Lublinie w ramach Inkubatora kultury tyt. spotkania Małe miejscowości Duża Kultura
 • (2014) BiM zaprezentowali działalnośc DK INSPIRO na NieKongresie Animatorów kultury w Warszawie prezentacja: Konstrukcja flanelowej ściany, czyli dom kultury w praktyce.
 • (2014) Beata Kwiecińska i Maciek Dąbrowski wzięli udział w debacie pn. Przeżytek czy nowa jakość? Domy i Centra Kultury w XXI wieku w ramach cyklu spotkań “Z kulturą o kulturze – kultura pod ścianą” organizowanych przez Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację dla Modrzejewskiej
 • (2014) BiM poprowadzili spotkanie podczas Forum dla Kultury Małopolska w bloku WSPÓŁPRACA/KONKURENCJA
 • (2014) Beata Kwiecińska i Maciek Dąbrowski wzięli udział w debacie  Kultura lokalna w globalnym świecie, WCK Wadowice, w ramach Forum dla Kultury
 • (grudzień 2015) konsultacje na zaproszenie Centrum Aktywności Lokalnej na warszawskim Targówku
 • (2016) BIM uczestniczyli w Debacie “Publiczne, społeczne, prywatne – modele instytucji / podmiotów animacji kultury” w ramach Niekongresu Animatorów Kultury
 • (2016) BiM Zaprezentowali Dom Kultury w Podłężu podczas seminarium  „W poszukiwaniu różnych form partycypacji w instytucjach kultury”,realizowanego przez Fundację „Stocznia” w partnerstwie z Białołęckim Ośrodkiem Kultury w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a organizowane jest przy współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

http://partycypacjaobywatelska.pl/w-poszukiwaniu-roznych-form-partycypacji-w-instytucjach-kultury-seminarium-19-02-warszawa/

 • (maj 2016)prezentacja DK INSPIRO podczas spotkania Animator jako zawód przyszłości – Organizowane poprzez Koła Naukowe Animatorów Kultury UJ
 • (2016)  Prezentacja domu kultury podczas spotkania Moc Miejsca, Pauza In Garden Kraków|
 • (2017) BiM zaprezentowali Dom Kultury w Podłężu na Spotkaniu w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, które było podsumowaniem czterech debat z cyklu KULTURA – Obecna! w ramach Europejskiej Stolicy Kultury

relacja https://www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-stoliki-warsztatowe-w-nfmBiM zorganizowali konferencję grudzień 2014

Dom Kultury czyli partycypacja w praktyce

W ramach konferencji przeprowadzone zostały dwa panele:

“Dom kultury w kontekście infrastruktury i przestrzeni” poruszył tematy dotyczące angażowania lokalnej społeczności w proces projektowania architektonicznego, współuczestnictwa i współodpowiedzialności za przestrzeń, w której żyjemy, architektury w służbie zmiany społecznej, projektowania uniwersalnego – dla wszystkich i z wszystkimi.

“Dom kultury w kontekście tworzących go ludzi” skupił się na tematach dotyczących istoty domów kultury i modeli ich funkcjonowania, wyzwań stojących przed instytucjami użyteczności publicznej, uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty lokalnej, współtworzenia instytucji kulturalnej ze społecznością i wspólnego zmieniania świata.

relacja Piotra Knasia MIK w ramach projektu Badania w Kulturze – http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2015/02/19/dom-kultury-czyli-partycypacja-w-praktyce/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERABiM organizują wizyty studyjne w Domu Kultury INSPIRO

 


 

Prace dyplomowe o inspiro

Dom kultury a partycypacja. Analiza funkcjonowania DK INSPIRO w Podłężu
Autor: Maciej Kraska, promotor: dr hab. Ewa Bobrowska
Wydział Filozoficzny UJ
Obiektem zainteresowania w niniejszej pracy jest idea partycypacji i jej realizacja w Domu Kultury INSPIRO w Podłężu. Rozważania dotyczące teorii partycypacji oraz historii domów kultury są punktem wyjścia do przeprowadzenia własnych badań i krytycznej refleksji na temat oferowanych możliwości współdecydowania, w rzadko stosowanym modelu organizacyjnym, jakim jest prowadzenie instytucji domu kultury przez podmiot pozarządowy. Dom Kultury INSPIRO dysponuje dużym potencjałem partycypacyjnym, jednak na podstawie analizy jego funkcjonowania nie można stworzyć schematu, będącego uniwersalną receptą na problemy, z którymi borykają się współczesne domy kultury w Polsce.

https://www.apd.uj.edu.pl/diplomas/83797/

 

ZARZĄDZANIE NOWOCZESNYM DOMEM KULTURY. ANALIZA PORÓWNAWCZA NA PRZYKŁADZIE DOMU KULTURY „PODGÓRZE” W KRAKOWIE, REGIONALNEGO CENTRUM KULTUR POGRANICZA W KROŚNIE I DOMU KULTURY „INSPIRO” W PODŁĘŻU.
Autor: Natalia Rachwał, promotor dr hab. Łukasz Gaweł
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza trzech ośrodków – Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie, Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie oraz Domu Kultury „Inspiro” w Podłężu pod kątem nowoczesnego zarządzania. Główny cel pracy stanowiło udowodnienie, iż domy kultury odgrywają niezwykle istotną rolę w budowaniu tożsamości człowieka oraz kształtowaniu jego kompetencji kulturowych, gdyż od najmłodszych lat umożliwiają bezpośredni kontakt z kulturą, ułatwiają dostęp do niej, kształtują gusta odbiorców, stanowią bodziec do samodzielnego tworzenia kultury. W celu sformułowania niezbędnych wniosków w pracy przedstawiono genezę i historię instytucji, następnie opisano główne zadania domów kultury w dzisiejszych czasach, zwracając uwagę na rolę animacji i edukacji kulturalnej. Ostatni krok stanowiło badanie wybranych instytucji pod kątem zarządzania. Przegląd literatury przedmiotu i materiałów dostępnych w Internecie potwierdza przyjęte założenia.

https://www.apd.uj.edu.pl/diplomas/97886/

 

Ekonomizacja trzeciego sektora. Ocena efektywności podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO
Autor: Agnieszka Mitoń, promotor prof. dr hab. Emil Orzechowski
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Przedmiotem pracy jest zjawisko ekonomizacji trzeciego sektora oraz ocena efektywności podmiotów ekonomii społecznej. Elementami kształtującymi opisywane przeze mnie zagadnienia są między innymi: realizacja misji organizacji pozarządowych, ich wpływ na beneficjentów oraz oddziaływanie na otoczenie, uwarunkowania prawne i ekonomiczne, rozwój kapitału społecznego, partycypacja społeczności lokalnej, marka i wizerunek funkcjonujący w danym środowisku. Ekonomizacja trzeciego sektora niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak: zwiększenie niezależności i efektywności działań organizacji, stabilizacja finansowa, rozwój i innowacyjność.

Analizując definicje, poszczególne elementy oraz mechanizmy funkcjonowania omawianego zagadnienia, znajduję ich odzwierciedlenie w rzeczywistości. Stosując metodę obserwacji uczestniczącej, obiektem moich badań czynię Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO, prowadzące swoją działalność w Domu Kultury w Podłężu.

https://www.apd.uj.edu.pl/diplomas/110187/

 

Zarządzanie domem kultury – dobre praktyki w oparciu o wybrane przykłady
Autor: Anna Drużbacka, Promotor: dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie dobrych praktyk domów kultury. Powstała w oparciu o wywiady z prowadzącymi wybrane ośrodki kultury i analizę materiałów znajdujących się na stronach internetowych oraz w tekstach prasowych. Pierwszy rozdział pracy zawiera historię domów kultury w Polsce umożliwiającą zrozumienie aktualnej sytuacji domów kultury. Rozdział drugi przedstawia funkcjonowanie Domu Kultury Inspiro, natomiast rozdział trzeci opisuje funkcjonowanie Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. Niniejsza praca wykazała, że wybrane domy kultury korzystają z rozwiązań umożliwiających nawiązanie i podtrzymanie trwałej relacji z lokalną społecznością i budowanie ośrodka będącego ważną instytucją kreującą lokalną kulturę.

https://www.apd.uj.edu.pl/diplomas/96285/